Lid worden

Hoe lid worden?

Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten


Hoeveel kost het lidmaatschap van de NVVS – ANVFA

Effectief lid:

Is een (ex) Militair of ex – Rijkswachter – Oud Strijder – Politieke Gevangene – Erkend weerstander – Weggevoerde – Werkweigeraar of Sympathisant.

Deze betalen € 5,00 + € 3,00 voor de Nationale bijdrage = € 8,00

Sympathiserend lid:

Is een partner van een effectief lid of iedere sympathisant die wil aansluiten. Betalen hetzelfde als een effectief lid.

Deze betalen ook € 5,00 + € 3,00 voor de Nationale bijdrage = € 8,00

Ereleden:

Deze personen geven een kleine steun aan de vereniging en betalen een bedrag van € 13,00

Beschermende Leden:

Deze betalen: € 38,00

Ere-beschermende leden:

Deze betalen: € 125,00

Eens U uw keuze heeft gemaakt bij welke categorie u wilt toetreden, gelieve dan het inschrijvingsformulier (zie website of aan te vragen aan de Ledenadministrator) nauwkeurig in te vullen en te tekenen.

Alle informatie i.v.m. het nieuwe aansluitingsformulier vindt u op de nieuwe website www.nvvs-anvfa.be of via de Nationale Ledenadministrator (Dhr. MONDY Pierre – Jozef Verhaeghestraat 1, 8501 Bissegem – Telefoon 056 / 35 04 24 – Fax 056 / 20 33 33).

Daarna stuurt U het formulier naar de Nationale Ledenadministrator en schrijft U de corresponderende som over op rekening van de NVVS Nationaal BE27 7384 2835 7173 ( NVVS Kortrijk ) ofwel geeft u het formulier af aan één van de bestuursleden (samen met de overeenstemmende som) die dan alles verder administratief zal regelen. Met in mededeling de gewenste Afdeling.

De Nationale Penningmeester zal – na aftrek van de nationale bijdrage van € 3,00 – het saldo storten op de rekeningnummer van de afdeling waar u uitdrukkelijk deel wilt van uitmaken. Het is dan aan de afdeling om u op te nemen in haar ledenbestand en u ontvangt dan binnen de kortste keren uw lidkaart.

Klik HIER om het aansluitingsformulier te downloaden. 

loading