Veteranen

Oorlogsveteranen

Oorlogsveteranen

In 1919, net na de Eerste Wereldoorlog richtte de wetgever twee instellingen op. Ze moesten de nodige bijstand verlenen aan de slachtoffers van de oorlog. Zo ontstonden het Nationaal Werk voor Oorlogswezen (N.W.O.W.) en het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden (N.W.O.I.). In 1938 werd er nog een derde organisatie opgericht: het Nationaal werk voor Oud-strijders, Weggevoerden en Politieke Gevangenen (N.W.O.S).

Na de Tweede Wereldoorlog werden de bevoegdheden van die drie grote instellingen uitgebreid voor de slachtoffers van de nieuwe oorlog. Zo werd in 1948 het Nationaal Werk voor Oorlogswezen omgedoopt tot het Nationaal Werk voor Wezen, Weduwen en Afstammelingen van de Oorlogsslachtoffers (N.W.W.W.A.).

De drie instellingen stonden in dienst van hetzelfde doelpubliek en een fusie was dan ook evident. In 1956 werden het N.W.O.S. en het N.W.W.W.A. samengevoegd. In 1957 werden de Hoge Raad en het Vast Bureau van de Nationale Werken voor de Oorlogsslachtoffers opgericht die beide moesten coördineren. De helft van de leden van de Hoge Raad waren oorlogsslachtoffers, gekozen door de Koning.

In juli 1979 was er opnieuw sprake van een algemene hervorming van de twee bestaande Nationale Werken voor de Oorlogsslachtoffers (N.W.O.S. en N.W.O.I.). Uiteindelijk duurde het tot 8 augustus 1981 tot die er kwam. Beide organisaties werden afgeschaft en vervangen door het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO).

Sinds de twee Wereldoorlogen en de Korea-oorlog namen vele militairen deel aan operaties in het buitenland, maar ook burgers die verbonden waren aan het leger. Ze opereerden in Afrika, de Balkan, Afghanistan, Libanon, enzovoort om de vrede te herstellen, de bevolking te helpen, onze landgenoten te redden en op handen zijnde conflicten te voorkomen.

Op 10 april 2003 besloten de autoriteiten hen de nationale erkentelijkheid te betuigen via het statuut van ‘Veteraan’. Tegelijkertijd werd het NIOOO het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).

niooo

Originele tekst en foto is afkomstig van www.warveterans.be

loading