Historiek

Charles Vermeersch

Charles Vermeersch

Hoe is het NVVS – ANVFA ontstaan ?

De NVVS-ANVFA werd op 02 maart 1993 te Oostende gesticht door wijlen Charles Vermeersch, gepensioneerde Adjudant van de luchtmacht, en de twee steunende pilaren: Carlos en Pierre Mondy, die op hun beurt hun steentje bijdroegen en werkend en zoekend de NVVS Kortrijk lieten ontstaan.

Zo kwam enkele maanden later de afdeling Antwerpen de rangen vervoegen.
De verenging was het levenswerk van Charles. Hij was vierentwintig uur op vierentwintig bezig met zijn vereniging. Daarom was zijn fierheid voor de vereniging eindeloos en zijn leuze was:

‘ We zijn de vriendenkring die altijd iets beter willen zijn dan de beste ‘

In 1995 verliet Charles ons op 64 jarige leeftijd. We hebben het als onze plicht beschouwd zijn eervol werk verder te zetten.

Zo hebben de afdelingen Oostende , Kortrijk en Antwerpen de NVVS – ANVFA de handen in elkaar geslagen en de vereniging verder uitgebouwd tot een bloeiende organisatie.

Doelstelling van de NVVS – ANVFA

De Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten (N.V.V.S.) stelt zich tot doel heeft veteranen ( zoals erkend sinds 2004 ), burgers, militairen, gewezen militairen, gewezen rijkswachters ongeacht hun rang of wapen, die het Koningshuis genegen zijn en die zich uitspreken tegen het separatisme, te verenigen onder hun vlag.

De NVVS wil alles in het werk stellen om de gedachte aan hen die streden en hun leven gaven voor de herwonnen democratie en vrijheid te eren en te bestendigen, te ijveren voor een vredevolle wereld, en in dat opzicht een voorbeeldfunctie te vervullen voor de jeugd.

Het effectief lidmaatschap is voorbehouden aan Veteranen, Oud-strijders, Politieke gevangenen, oorlogs-en vredestijdinvaliden door de dienst, Koopvaardijlieden, en alle andere militairen en ex-militairen, ook uit de NAVO landen. Steunend lid kan worden, ieder niet-militair die deze principes onderschrijft.

De vereniging heeft de juridische structuur van een VZW (B.S. 8/8/1996 nr. 18191).

Op 27 maart 2018 onder nummer 18058121 werden volledig nieuwe statuten gepubliceerd.

De vereniging heeft het ondernemingsnummer 458.449.120 gekregen.

Onze vereniging heeft momenteel afdelingen in Antwerpen, Kortrijk en Limburg.

De NVVS is, mede dank zij haar snel groeiend ledenaantal, reeds een volwaardig lid onder de Vaderland minnende gemeenschap, en is steevast aanwezig op de talrijke manifestaties, herdenkingen en plechtigheden.

Het lidmaatschap bedraagt minimum € 8,00 voor effectieve en sympathiserende leden.

De leden krijgen regelmatig de gelegenheid te verbroederen tijdens een van onze vele activiteiten en de leden kunnen in aanmerking komen voor een ereteken.

De soepele en flexibele structuur staat garant voor een krachtige werking en een duurzaam voortbestaan.

Met vriendelijke groeten,
Het Nationaal Bestuur.

loading