Afdelingen

Antwerpen

Voorzitter: VAN BOXELAER Marc
Onder Voorzitter: 
VAN GOETHEM Jean Paul
Secretaris: VINDEVOGHEL Erik
Afdelings Vaandrig: MOELANTS Harry
Provinciaal Vaandrig: HAERENS Maurits
Nationaal Vaandrig + Penningmeester: VAN GOETHEM Jean Paul
Raadgever: PRAET Karel
Raadgever en nationaal voorzitter: WINNÉ Charles

Kortrijk

Voorzitter & Nationaal ledenadministrator: MONDY Pierre
Secretaris: COOLSAET John
Schatbewaarder: LAGAISSE Marie Christine
Secretaresse & verslaggeefster: VAN WIETENDAELE Carine
Afdelingsvaandrig: HUYSSE Jean Pierre
Co- afdelingsvaandrig: VANDEKERCKHOVE Kurt
Provinciaal vaandrig: MULLIER Kurt
Raadslid & Feestelijkheden: TACK Lutgarde
Peter van het afdelingsvaandel: MONDY Marc
Meter van het afdelingsvaandel: HELDENBERGH Hillianne
Meter & Peter-Standaard Kortrijk: SEYNHAVE Nelly & FORREZ Johny
Meter & Peter-Standaard Prov. W.Vl.: TACK Lutgarde & BARBIER ALbert

Limburg

Voorzitter: VLIEGHEN Jacky
Secretaris: OOMS Jean
Penningmeester: LAUWERS Reginald

loading